Home page | List of authors | Random quotes

Silvestar Ištuk

Bez ljubavi je i blizina - daljina.

aphorism by Silvestar Ištuk from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share

Od kapljice tinte može poteći rijeka krvi.

aphorism by Silvestar Ištuk from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share

Spriječeno zlo stvara privid ostvarenog dobra.

aphorism by Silvestar Ištuk from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share

Ako ne savladaš mržnju, ona će savladati tebe.

aphorism by Silvestar Ištuk from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share

Tko laže, ne mora krasti, a tko krade, mora lagati.

aphorism by Silvestar Ištuk from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share

Vuk ne prestaje optuživati volove za homogenizaciju.

aphorism by Silvestar Ištuk from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share

Ako si me zaboravio, jedno je sigurno, nisi mi zlo mislio.

aphorism by Silvestar Ištuk from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share

Kad hoće kokoši u tišini krasti, lisica prvo pojede pijetla.

aphorism by Silvestar Ištuk from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share

Najograničenija je ona misao po kojoj se misli da drugi ne misle.

aphorism by Silvestar Ištuk from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share

Ako si slab, popuštanje je pad, a ako si jak, popuštanje je rast.

aphorism by Silvestar Ištuk from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
 

If you know another quote, please submit it.