Home page | List of authors | Random quotes

Danko Ivšinović

Otkad sam na oltaru rekao DA, stalno glasujem protiv.

aphorism by Danko Ivšinović from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share

Related quotes

Jandre Drmić

„Gledaj me u oči! U oči, rekao sam!“ – reče Kiklop.

aphorism by Jandre Drmić from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Valeriu Butulescu

Izgubio sam se. Stalno se spotičem o tuđe ideje.

aphorism by Valeriu Butulescu from Pješčane oaze, translated by Mladen VukovićReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Ivo Hrčić

Ja nisam protiv budala. Eto, kolika sam budala!

aphorism by Ivo Hrčić from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Lucian Velea
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Josip Margeta

Otkad su nam na čelu nema dana bez glavobolje.

aphorism by Josip Margeta from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Jozo Čizmić

Nekada sam bio notorni antialkoholičar. Sada sam se izliječio.

aphorism by Jozo Čizmić from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Valeriu Butulescu

Pratio mi je svaki korak, a ja sam mislio da sam mu zvijezda vodilja.

aphorism by Valeriu Butulescu from Pješčane oaze, translated by Mladen VukovićReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Vlado Karakaš

Stajao sam ja iza vas, a onda sam osjetio da tu nešto smrdi.

aphorism by Vlado Karakaš from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Valeriu Butulescu

Znao sam da je život skup. U bolnici sam shvatio da je smrt još skuplja.

aphorism by Valeriu Butulescu from Pješčane oaze, translated by Mladen VukovićReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Zvonimir Balog

Kad god sam uvukao ruku u džep, u njemu sam zaticao produženu ruku države.

aphorism by Zvonimir Balog from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Lucian Velea
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Zvonimir Balog

Smijeh je kočnica protiv starenja.

aphorism by Zvonimir Balog from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Lucian Velea
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Mladen Fain

Borio se protiv vjetrenjača pa ga je odnio vjetar.

aphorism by Mladen Fain from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Lucian Velea
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Ivan Boždar

Protiv obuvenih, bosi ne mogu stvari rješavati - đonom.

aphorism by Ivan Boždar from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Lucian Velea
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Zvonimir Balog

Odluka je donijeta jednoglasno. Ostalih devedeset i devet posto bilo je - protiv.

aphorism by Zvonimir Balog from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Lucian Velea
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Mladen Vuković

Ubi nas žega. Stalno je pet do dvanaest.

aphorism by Mladen Vuković from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Lucian Velea
| Vote! | Copy!

Share
Tanja Torbarina

Veliki su to vjernici. Stalno mole Boga. Da se ne otkrije sve.

aphorism by Tanja Torbarina from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Viktor Ivančić

U umjetnosti je sve jednostavno: najprije pristupiš avangardi, a onda se stalno pozivaš na klasike.

aphorism by Viktor Ivančić from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Mladen Vuković

Samo se kurvini sinovi stalno pozivaju da su sinovi domovine.

aphorism by Mladen Vuković from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Lucian Velea
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Tanja Torbarina

Vojnici ne smiju ostati u Saboru. U Saboru se, naime, stalno dižu ruke u vis.

aphorism by Tanja Torbarina from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Zlatko Stipaničić Aurel

Priznajem: slobodan sam.

aphorism by Zlatko Stipaničić Aurel from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Lucian Velea
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Robert Marić

Ateist sam, Bog mi je svjedok!

aphorism by Robert Marić from Hrvatski aforistiReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share